به سراغ من اگر می ایید...

به سراغ من اگرمی آیید

نرم وآهسته نیاییدکه سهراب نی ام

ودگر

خبرازچینی نازک تنهائی اونیست که نیست

...

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم آبان 1389ساعت 22:44  توسط خوش الحان  | 

یار وفادار که دارد که من ؟*

مرغ گرفتار چه گوید سخن؟

درعجبم از قفس بد امان**

نعره ی بلبل به برآرد چمن!***

*که من داشته باشم.

** تنها فایده ی قفس امان داشتن از خطرات بیرون است . چه بد امان دهنده ای...

***آوازبلبل ،درواقع ناله های گرفتاری اوست ،ولی عجیب است که شنونده را به

حال و هوای چمن،(آزادی)،سوق می دهد. 


+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390ساعت 22:23  توسط خوش الحان  | 

با خبرازرقص شقایق تویی

فرصت تکرار حقایق تویی

باد ، نسیم ازتو طلب می کند

زانکه بری تر زدقایق تویی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیستم اردیبهشت 1390ساعت 15:25  توسط خوش الحان  | 

دارم اززلف سیاهش گله چندان که مپرس

که چنان زو شده ام بی سروسامان که مپرس

پارسائی وسلامت هوسم بود ولی

شیوه ای می کندان نرگس فتان که مپرس

                                           (حافظ)

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم فروردین 1390ساعت 12:20  توسط خوش الحان  | 

میروم که برگیرم دامن دلارامی

زلف یاسمن موئی دست سوسن اندامی

زلف عنبرین بویت میکشاندم سویت

وه چه خوش سراغازی وه چه خوش سرانجامی

                شعر:فریدون توللی.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم فروردین 1390ساعت 20:30  توسط خوش الحان  | 

ترفند کتابخانه انگلیس
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان 1389ساعت 20:10  توسط خوش الحان  | 

رازهایی برای رسیدن به حقیقت زندگی


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم آبان 1389ساعت 20:5  توسط خوش الحان  | 

* To fall in love.

عاشق شدن


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 12:26  توسط خوش الحان  | 

تست هوش
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 12:15  توسط خوش الحان  | 

معجزه رنگها
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم آبان 1389ساعت 0:24  توسط خوش الحان  | 

مطالب قدیمی‌تر